LOADING

Type to search

New O nás

Cesta Guru Járy

Cesta Guru Jary Prosinec 26, 2017
Share

Cesta Guru Járy je náboženská společnost, která oficiálně zastřešuje duchovní aktivity příznivců nauky Guru Járy, jež se začali sdružovat od roku 1996. Prosazuje duchovní práva svých členů a obecné principy svobodné nezávislé spirituality. Tak jako Guru Jára kladl vždy velký důraz na individuální duchovní cestu a osobní svobodu každého, i Cesta Guru Járy se drží hlavního motta nauky, které vyjadřuje potřebu převzetí odpovědnosti za své naplnění při respektu ke svobodě druhých:

„Dělej, co chceš v souladu se svým svědomím a srdcem.“

Cesta Guru Járy sdružuje hlavně vysokoškolsky vzdělané lidi – univerzitní učitele, novináře, psychology, terapeuty, architekty, překladatele, inženýry, umělce a podnikatele. Ale je otevřená každému, kdo cítí své duchovní probuzení a chce se nechat inspirovat poselstvím Guru Járy. Více v Manifestu svobody víry 2017 zde.

Poslání Cesty Guru Járy:

  1. Vytvoření prostoru pro sdílení víry lidem, kteří vidí v Guru Járovi duchovního mistra. Podpora šíření duchovní nauky, technik a filosofie Guru Járy lidem, kteří o ně mají zájem. Šíření osvěty kolem osobnosti, aktivit a poslání Guru Járy.
  2. Podpora žití duchovního rozměru života, produchovňování členů společnosti, jejich okolí a tím celé planety.
  3. Ochrana náboženských svobod svých členů i dalších alternativních minoritních náboženských směrů. Podpora nezávislé spirituality v ČR.

Členem Cesty Guru Járy se může stát kdokoli, kdo se ztotožňuje s poselstvím a stanovami Cesty Guru Járy, podepsání vstupu do společnosti u některého z pověřených členů. Členství ve společnosti je a vždy bude zdarma. Každý nový člen obdrží univerzální mantru – modlitbu, která odráží esenci nauky Guru Járy.

Kromě duchovního vedení skrze mistra se každý člen Cesty Guru Járy vede sám. Pokud uzná, že by se chtěl nechat vést ve víře či v nauce, může si vybrat některého z duchovních, tedy mentorů Cesty Guru Járy. Každý člen Cesty Guru Járy se může stát mentorem, pokud cítí, že je to jeho posláním.

Nejvyšším čestným představitelem a duchovním společnosti je Jaroslav Dobeš (aka Guru Jára). Ve svých 18 letech emigroval do zahraničí. Dosáhl zasvěcení v Egyptských pyramidách a meditačního i tantrického osvícení. Stal se prorokem, svatým mužem a inspirativním vzorem na cestě k Bohu. Druhým nejvyšším čestným duchovním Cesty Guru Járy je původně jeho osobní žačka, nyní jeho kolegyně Mgr. Barbora Plášková (Šrí Barbora Durga). Od prvopočátků zastřešovala šíření nauky Guru Járy a pod jeho vedením dosáhla také osvícení.

Pokud vás zajímá více o Guru Járovi a Šrí Barboře Durze, podívejte se na obrázky a útržky z jejich životů.

Previous Article
Next Article