LOADING

Type to search

Americká Zpráva International Religious Freedom

Doporučujeme Lidská práva

Americká Zpráva International Religious Freedom

Cesta Guru Jary Prosinec 28, 2017
Share

Ministerstvo zahraničních věcí USA pravidelně oslovuje Cestu Guru Járy (CGJ), aby se pro Zprávu pro Kongres USA vyjádřila k dodržování svobody víry v České republice. Zpráva International Religious Freedom (IRF) za rok 2016 cituje ředitelku Českého helsinského výboru, která v březnu 2016 o Guru Járovi a jeho následovnících prohlásila:Nikdy jsem se nesetkala s tak komplexním případem diskriminace v souvislosti s náboženským tématem v České republice.“

Americká zpráva se diskriminaci Guru Járy a jeho náboženské společnosti věnuje komplexně a uvádí konkrétní příklady: „Více než 33 praktikujících z CGJ uvedlo, že diskriminace na společenské úrovni zahrnovala i hrozby na internetu, hanobení v mediích i hanlivé poznámky politiků. Několika členům CGJ policie vyhrožovala zatčením při čtení náboženských materiálů, propuštěním ze zaměstnání, byli vyloučeni z účasti na konferencích nebo jim bylo vyhrožováno ztrátou zaměstnání, pokud budou otevřeně vyznávat svou víru. Někteří následně o svá zaměstnání kvůli své víře skutečně přišli.“

Ve zprávě USA za rok 2016 se uvádí, že „Guru Jára, hlavní duchovní představitel náboženské společnosti Cesta Guru Járy, občanským jménem Jaroslav Dobeš, a členka CGJ Barbora Plášková, jsou stále ve vazbě na Filipínách, kde od roku 2015 žádají o azyl… Dobeš a Plášková by měli být na Filipínách propuštěni a měl by jim být udělen azyl.

Zprávy International Religious Freedom jsou zásadní nejen pro mezinárodní vztahy, ale řídí se jimi také investoři. V úvodu Zprávy IRF 2016 stojí velmi výstižné vysvětlení: „Země, které účinně chrání toto lidské právo (na náboženskou svobodu), jsou stabilnější, ekonomičtější a pokojnější. Neúspěch vlád ochraňovat toto právo vyvolává nestabilitu, terorismus a násilí.“

Zpráva IRF 2016 se rovněž podrobně věnuje skutečnosti, že „…ministerstvo kultury ČR dosud nevyřídilo žádost o registraci náboženské společnosti Cesta Guru Járy, podanou v roce 2015. V únoru 2016 CGJ jako doplněk k přihlášce k registraci z roku 2015 předložila CGJ 450 podpisů, které splňují minimální požadavek 300 podpisů nutných pro registraci.“ „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSaNNS), s kterou ministerstvo kultury konzultuje žádosti o náboženské registrace a která byla jednou z hlavních skupin perzekvujících CGJ, kontaktovala také přímo některé ze 450 podepsaných. Tento kontakt vnímali někteří členové podle CGJ jako harassment.“

Zpráva IRF za rok 2015 se podrobně věnovala také podpoře, kterou CGJ vyjádřily některé mezinárodní organizace. „Dánská lidskoprávní nezisková organizace Soteria International se zabývala vyšetřováním tohoto případu. Ve své zprávě z roku 2015 uvedla, že členové této společnosti byli nábožensky diskriminováni a došlo k možnému porušení jejich lidských práv ze strany policie, v rámci soudních procesů a rovněž ve spojitosti s mediální kampaní proti Dobešovi a jeho blízkým spolupracovníkům. Představitelé Českého helsinského výboru a lidskoprávní organizace Human Rights Without Frontiers sepsali otevřené dopisy, v nichž vyjádřili své obavy o případ Dobeše a Pláškové.“

-dc-

Previous Article
Next Article