LOADING

Type to search

Doporučujeme Rozhovory

Cesta svatého muže

Cesta Guru Jary Červen 22, 2017
Share

Cesta svatého muže

Jak se z muže stane svatý muž?
Tradičně se jím rodíme na základě zásluh z minulých životů.

Co muže vnitřně přiměje vydat se cestou svatých mužů, tzv. Bábů?
V Indii mnoho svatých mužů odešlo z úspěšných civilních životů a kariér poté, co si uvědomili, že léta běží bez hlubšího smyslu. Zatímco v Česku by je psycholog léčil z vyhoření nebo krize středního věku, v Indii následují tradiční vystoupení z „matrixu“ společenského života k duchovnímu poutnictví. Motivace Evropanů k témuž kroku bývají dvě: probuzení během těžké krize anebo jste rozený “magor”. Já byl ten druhý případ.

Jak nebo kde adept hledá možnost studia?
Kdo má zájem o mě, ať napíše na www.cestagurujary.cz . A kdo hledá něco exotičtějšího, ať navštíví některou z indických “khumb mél”. Na těchto festivalech, posvátných koupelích, si můžete najít gurua přesně na míru, od někoho ze stovek nahých nágů až po duchovní celebrity známé z knih a televize. Zájemcům o tantru levé ruky doporučuji Bengálskou “mélu”, která se každý leden koná u ústí Gangy do moře, v Sagaru, nedaleko Kalkaty. Já svého gurua, Bábu Babajiho potkal rovněž v místě posvátných koupeli, v Haridwaru.

Jak dlouho trvá studium?
Když naleznete svého gurua, tradičně u něj studujete tak dlouho, dokud nezemře nebo dokud vám neřekne, že váš pobyt v jeho blízkosti skončil. Většinou se jedná o mnoho let. Začínáte jako pomocník, který nosí dřevo, vodu, vaří, uklízí a postupně vaše pozice roste. Já to měl trochu jednodušší, protože jsem si z předchozích let přinesl spoustu již dosažených duchovních stavů, a tak jsem mohl jaksi “dojíždět” a studovat i “dálkově”.

Čím musí adept v rámci studia projít?
Cvičeními, rituály, ceremoniemi. Odkrýváním mystérií těla, které je v tantře nástrojem, mostem k tajemství vesmíru na rozdíl od jiných nauk. To je jedna část, náročná, ale ne nejtěžší. Nejtěžší je životní styl. Neustálé bezdomoví, putování bez jistot, chladné noci pod širákem ve výšce 5000 m střídají čtyřicetistupňová vedra pouště. Naštěstí jsem byl dobře připraven z dob, kdy jsme s lezci a horolezci v jeskyních Španělska, Itálie a Francie žili v podobných podmínkách a v podobné askezi. V jeskyních a horách pod širákem jsem trávil v průměru 300 nocí do roka. A tak zatímco francouzští lezci nadávali na drahotu, my si dělali srandu, že jen Čechoslovák vyžije ve Francii s 20 dolary na měsíc. A to jsme kvůli těžké sportovní dřině jedli dvakrát denně, což jsem v posledních letech omezil na standard jednoho jídla na den.

Co v praxi znamená být Bába?
Všeobecně jsou Bábové potulně žijící sádhuové, svatí mužové, kteří žijí mimo společnost. Nabízí se zde příměr svatého Františka a žebravých mnišských řádů v Evropě před tím, než se usadily.

Jaké jsou duchovní závazky, povinnosti, možnosti?
V Indii je 5 milionu svatých mužů. Každá škola, sekta má jiná pravidla od přivazování těžkého kamene na penis-lingam, přes namotávání mužského přirození na klacek, přes skupiny Šiva Bum Bum kouřící denně 80 jointů posvátné rostliny, přes totální celibátní askezi ve víře, že všechny vagíny jóni jsou tatáž brána Velké Matky, kterou jsme přišli na svět, a tedy je nevhodné do ní vkládat úd, až po Báby, kteří několikrát denně dělají rituály jako Panča Tattva Ganéša (Ganapati) púdža, Čakra púdža nebo Šrí jantra, které nezasvěcenému musejí připadat jako sexuální orgie.

Mé duchovní závazky jsou šířit nauku v podobě vstřebatelné v modernitě 21. století. Mou povinností je neustat a neuhnout v mé cestě vytyčené před 20 lety. A mé možnosti jsou vždy v tom, co mi tato cesta přinese. Což je v tento podvečer v base první jídlo dne, které na mě čeká ve dvou plastikových pytlících.

Ty mi právě přinesl hluchoněmý Číňan, kterého jsem léčil, když totálně zkolaboval, s fajn klukem z Bangladéše. V jednom pytlíku je rýže a ve druhém rozvařená zelenina. Když se tak dívám na obří umírající krysu u mříže, mám skutečné hluboké tantrické mňam, protože jak praví Šrí-čakra-sambhára-tantra: “Každý viditelný objekt je vnímán jako božská existence, jejíž pravou podstatou je prvotní světlo.”

“Každý viditelný objekt je vnímán jako božská existence, jejíž pravou podstatou je prvotní světlo”

Guru Jára

Jaké přijímací zkoušky musí adept složit?
U Bábů je to jako u škol. Někteří přijmou všechny a nechávají je postupně odpadávat, jiní jsou vybíraví. Já byl Babajimu doporučen svámím Náganandou z jižní Indie poté, co jsem se dlouze a v celku neodbytně snažil dovědět, kde se naučil meditaci-léčení energií, jímž dotekem dvou prstů zachránil život rolníka, který umíral na uštknutí kobrou. Toto doporučení a fakt, že jsem Babajiho v severní Indii potkal, když jsem se téměř plazil v horečkách (zřejmě to byla malárie nebo horečka dengue), zjednodušilo a umožnilo mé přijetí.

Ženy mohou také studovat a jít cestou tzv. Bábů?
Ženy to mají u tradičních Bábů těžší. Samozřejmě žena může být tantrická družka, tzv. mudra, dákiní, ale pokud se chce stát skutečným Bábou, naráží na historické “kastování”, kdy žena není považována za adepta. Ale existují výjimky, které si s touto překážkou poradily, jako jedna zkušená Němka, která žila v rovnocenném postavení se skupinou šivaistických sádhuů ve známé jeskyni nad rišikešským Nilkanth (Neelkanth) Mahádév templem mnoho let.

A co závěrečné zkoušky, jsou nějaké? Kdy a jak je adept skládá a jak se pozná, že při nich uspěl?
Závěrečné zkoušky neprobíhají jako ve škole. Vy prostě musíte dozrát znalostmi, osobností a činy do úrovně, kdy si Babaji uvědomí, že jste Bába. Tento okamžik, také kvůli “kastování”, nemusí nastat nikdy, a to bez ohledu na to, jak se snažíte.

Fyzicky nejtěžší rituál je devítidenní absolutní půst bez jídla, vody a spánku, kdy se dostáváte do stavu: “Ó, Déví, proměň mne zcela, aby nebylo rozdílu mezi mnou a Tebou,” a jste po celý čas v neustálém propojení s duchovními bytostmi. Je to Mahá-nirvána-tantra. Jestliže se rituály nedaří, tělo kolem pátého dne začne totálně kolabovat, což při rituálu v horách může vést i ke smrti.

Proč ses vydal cestou Bábů, Guru Járo, když už jsi v té době měl za sebou dosažení – realizaci plného osvícení a také staroegyptské zasvěcení?
Já jsem věděl přesně, co se chci od Babajiho naučit. Jak říkáte, hledáním osvícení a zasvěcení jsem v té době již prošel. Sběr teorie z nauk o kabale, astrologii, feng shui, bioenergie jsem měl také za sebou. To, co mě zajímalo teď, bylo, jakou roli má fyzické tělo v procesu napojení na duchovní podstatu vesmíru a existence. A jestli mohu skrze tantrické rituály levé ruky dovést k duchovnímu osvícení lidi, kteří nedokáží vnímat prvotní, nestvořené světlo, kosmické vibrace, existenci Boha, ale prožitky těla vnímat dokáží a prožívají je každodenně.

Tantrik s napojením na tantrické bytosti, Šakti, toto skutečně dokáže, a k tomu, abych toho byl schopen, směřoval můj výcvik, domácí úkoly a zkoušky.

“… jestli mohu skrze tantrické rituály levé ruky dovést k duchovnímu osvícení lidi, kteří nedokáží vnímat prvotní, nestvořené světlo, kosmické vibrace, existenci Boha, ale prožitky těla vnímat dokáží a prožívají je každodenně.”

Guru Jára

Jaká duchovní cvičení jsi v rámci studia u Babajiho praktikoval, jaké schopnosti jsi musel při nich prokázat?
Praktikoval jsem cvičení jako je sběr a kumulace substance nestvořeného prvotního světla, vibrace v “páteři”, s následným přesunem tohoto světla na partnerku tělem, lingamem, doteky, krystaly… Studoval jsem “diagnostické věštění” stavu sexuálních vásán (háčky, trny), např. ze tvaru, který vytvoří byliny přiložené, rozsypané i vhozené na hruď nebo voda rozlitá v oblasti břicha, kdy obojí je mnoho hodin energeticky nabíjeno a “zaříkáváno”. Byliny i voda pak na těle nejen že ukazují spirituálně energetické problémy, ale zároveň je hojí…

Samozřejmě jsem musel projít povinnou tradiční výukou rituálů a ceremonií, poutěmi k pramenu a ústí Gangy a k významným Šiva lingamům, obzvláště k tomu v Udždžainu, Svayambhu…

Musel jsem dokonale zvládnout ceremonii kruhu Šrí jantry a několik jsem jich musel osobně vést jako hlavní manifestace vesmírného lingamu, kdy devět modlitebních svící hoří v kruhu mezi dákiními usilujícími o personifikaci tantrických božstev co nejvyšších sfér. Ironií je, že tento, jeden z nejobtížnějších a duchovně, psychicky i fyzicky nejnáročnějších rituálů, z vnějšku připadá chlapům materialistům jako splnění všech sexuálních snů o mnoha ženách. Opak je pravdou. Jedná se o naprosto vyčerpávající ceremonii, při které je nutné být stoprocentně zkoncentrovaný a při které lingam, jóni, krystaly, mušle, mandaly nejsou ničím jiným než fyzickou manifestací prvotní vibrace, světla, z něhož se tvořil vesmír, vibrace která někde uvnitř vás způsobuje to, že jste živí.

Jaký je běžný osobní život svatého muže, Báby?
Základ života Bábů a jejich následovníků je, že žijete mimo společnost. Jak jsem řekl na začátku, musíte být “magor”, abyste o to stál. Být Bába, je životni styl, o který v modernitě zájem není. Oplátkou je vám nepopsatelná svoboda srdce a duše v neutuchající extázi pocitu, že život je krásný. U mě osobně tantrická studia změnila můj životní styl méně, protože už v 18 letech první emigrací do Itálie těsně před Havlovou revolucí jsem byl nucen zpřetrhat běžná společenská napojení, chlebem počínaje a populárním seriálem konče.

Tantra je součástí tohoto neobvyklého životního stylu?
Tantra je součást mé víry. Jak o mé nauce, cestě v USA hezky napsali: “Cesta Guru Járy je synkretická víra kombinující jógy, tantru, kabalu, buddhismus s formou křesťanství a staroegyptských nauk a se studiem času (např. astrologie) a prostoru (např. feng shui) tady a teď dnešního člověka.”

Věřím totiž, že všechny tyto víry a nauky opracovávají totéž těsto, každá s příchutí své kultury. Zatímco tantra excelentně ovládá duchovní čakry v těle, pak kabala se zabývá mystickým průběhem spojů těchto čaker, a taoismus pak tím, jak tyto čakry a cesty, které je spojují, ovlivňují orgány v našem těle.

“Cesta Guru Járy je synkretická víra kombinující jógy, tantru, kabalu, buddhismus s formou křesťanství a staroegyptských nauk a se studiem času (např. astrologie) a prostoru (např. feng shui) tady a teď dnešního člověka.”

o CGJ v USA

Proč jsi nosil, Guru Járo, jednu dobu také jméno Guru Anahdán?
Babaji nesouhlasil s tím, že mám kolem sebe tolik studentů žijících normálním životem v konzumní společnosti. Důvodů je mnoho, ale jak tušíte, primární jsou důvody energetické, karmické. Bylo to především v letech 2000–2002. A tak mi Babaji řekl, že pro mé studenty ho mám nechat zemřít a jméno používat jako dědic. Rozpor začal výročním Spiritual Trekkingem 2000, kdy jsem asi 20 lidí z Česka vzal na pouť „po zemi“ do Indie. Celá cesta z jejich domova přes Írán, Pákistán až do Indie je stála kolem 100 dolarů a pouť to byla nejen nádherná, ale navíc vrcholila otevřením mého prvního asijského centra v Dharamsale. A jak už jsem řekl, Babaji prostě nesouhlasil s tím, že jsem takto intenzivně obklopen lidmi běžně žijícími a nepřijal je na daršan, žehnající setkání. Já v té době usiloval o naplnění snu o transformaci planety Země skrze “esenci” jistého procenta duchovně probuzených lidí, který po roce 2000 šířili i lidé jako Beatles guru (Maheš Jógi) a další. Tato myšlenka spočívá v jakémsi “sirupu“, kdy několik set tisíc lidí dokáže svým osvícením transformovat celé lidstvo na nejvyšší stupeň života, v němž vymizejí války, zločin, hladomory,…. V nadšení jsem se Šrí Barborou Durgou a dalšími založil periodikum Poetrie (Paradise of Etz Tree – Ráj Stromu Života) provázené sérií duchovních festivalů po celém Česku od Prahy přes Opavu, České Budějovice, Zlín po Karlovy Vary. Namísto pochvaly mě Babaji opět káral. Věří totiž v karmu natolik, že se mu podobné aktivity jeví jako zbytečné plýtvání časem a silami: „Buď je někdo duchovní anebo spotřební! A basta!” „Tento člověk, kterému chceš tak pomáhat a plýtvat silami a energií, bude za 1500 životů připraven. Tak nechápu, kam spěcháš.“

Poté, co jsem roku 2003, respektive 2007 své trvalé bydliště přesunul do Asie, se začaly naše cesty opět sbližovat, vztahy urovnávat a Babaji zase byl Guru Anahdán a já Jára, který sice pořád věří v transformaci lidstva, ale který si už uvědomil nástrahy misionářského nadšení ve spotřebním světě.

-bhu-

Previous Article