LOADING

Type to search

Historie – Poetrie

O nás

Historie – Poetrie

Cesta Guru Jary Prosinec 28, 2017
Share

Následovníků Guru Járy stále přibývalo a všichni se chtěli vzdělávat v jeho nauce. Tak v roce 2001 vznikl duchovní institut Poetrie, který se studenty pracoval po vzoru vysokých škol s propracovaným systémem fakult, lektorů, indexů, zápočtů, diplomových prací včetně postgraduálního studia. Tento na tu dobu velmi unikátní systém umožňoval studentům, aby se věnovali svému rozvoji v oboru, který jim byl nejbližší.

Učební osnovy institutu vycházely z originálních nauk a studium probíhalo od roku 2004 na třech nezávislých fakultách:

Aurarelax® – zaměření na vše, co se týká těla a „duše“. Od religionistiky počínaje, přes antropologii, až k minulým životům, aurám a meditacím rozvíjejícím mentální kapacitu. Meditace, relaxace, Aurarelax jóga®, filosofie, magie, regrese…

Astromóda® – zaměření na vše, co se týká času a událostí v čase. Kdyby neexistoval čas, co by bylo? Existuje, a tak je dobré být ve správnou chvíli na správném místě. Součástí studia jsou nauky Astrologie, Astrofocus®, Astrolotus®, Astromóda®… (více o naukách GJ zde)

Artantra® – protože se jedna fakulta zabývá tím, co žije a druhá řekou času a událostí, ve které žije, je zřejmé, že třetí fakulta se musí zabývat tím, co nás obklopuje: domy, jejich vybavení, příroda, smog, řeky, ulice, města…. Feng shui interiérů a exteriérů, magnetismus, vhodná místa na bydlení, odpočinek, tvorbu, design, vůně.

V témže roce vznikl také dodnes existující web www.poetrie.cz s jeho hýčkanou přílohou, která za heslem poskytovala prostor pro extra materiály a studijní podklady jednotlivých fakult.

Součástí webu Poetrie byl i Korespondenční kurz, ve kterém měli studenti možnost zasílat své vědomosti a odpovědi na jednotlivá vypsaná témata online, přičemž nejlepší odpovědi byly vyvěšeny a odměněny bonusovými kredity, duchovní literaturou a prožitkovými či vzdělávacími akcemi. Interaktivní byla také Delfská věštírna, kde pokročilejší duchovní adepti trénovali svou intuici a předávali inspirace těm, kdo si o ně požádali.

Celé studium gradovalo velkými poutěmi pro nejúspěšnější studenty a lektory (lndie, Španělsko, Maroko, Nepál, Thajsko, …), kde vždy Guru Jára předával nauku pro další období.

Duchovní institut Poetrie byl velmi populární, jednotlivé akce navštěvovaly stovky studentů, věřících a hledačů. Guru Jára po čtyřech letech přenechává chod úspěšné školy na studentech, kteří právě absolvovali a stahuje se zpět do ústraní života na nevyšlapané cestě. Další tři roky jen dálkově dohlíží na atestační praxi prvních absolventů jím založené školy. Poté se s úlevou natrvalo loučí s výukou velkého množství studentů. Žije střídavě v Nepálu, Indii, Thajsku, Indonésii a když je v Evropě, tak ve Španělsku, Francii… Od roku 2007 žije natrvalo v Asii a ČR od té doby nenavštívil.

Popularita Poetrie, jež s Cestou Guru Járy úzce souvisí, vyvolala v roce 2009 pokus o její vytunelování dvěma bývalými lektorkami, na který navázala dodnes trvající očerňující mediální kampaň zaměřená proti ní a jejímu zakladateli Guru Járovi.

Ve vzpomínkách tisíců studentů je ale Poetrie stále zapsána jako oáza, díky které se setkávali se sebou, opečovávali to nejcennější a nejposvátnější v sobě a kde díky energii a nauce Guru Járy rozkvetli v moudré bytosti naplňující svou jedinečnost.

-san-

Previous Article
Next Article