LOADING

Type to search

Knihy Guru Járy

Dílo GJ

Knihy Guru Járy

Cesta Guru Jary Prosinec 28, 2017
Share

Astrální Arkána, 2017

Obsáhlá a hluboká zasvěcovací kniha do Mistrových karet je originální osobitým pohledem na tarot. Karty vypráví své klady i zápory v každé situaci. Kniha odhaluje neobvyklé osudové výklady a podstatu tarotové kabaly Guru Járy. Odhalíte, jak se kabala dotýká vašeho života, a necháte se vést moudrostí tarotu na mnohé z velkých pravd Vesmíru. Součástí knihy jsou nejen karty, ale i praktická výkladová knížka, která vám bude vždy po ruce a napoví v každodenních situacích. www.astralniarkana.cz

„Růže je andělský zázrak, růže je lék cherubínů, růže sestra serafínů, vzpomíná krásou Stvořitelova původního plánu šťastné země s dokonalým žitím.
Růže pamatuje svět před vzpourou padlých andělů. Růže tak zná pravou kvintesenci lásky, pravdy, odvahy, soucitu, spravedlnosti, přátelství, radosti, pravé Světlo sefirot, jež přetlumočeno do slov zní: Moudrost, pochopení, vše obepínající láska, spravedlnost, krása, vítězství, úchvatnost… všechny ty esence, které po vzpouře andělů na zemi jsou vzácné až do okamžiku, kdy tiše, v souladu s přírodní autenticitou, v klidném, trpělivém posedu stoupáte vzhůru Stromem života až na cestu Císařovny…“

Tantrické transformace, 2017

Tantrické transformace jsou klíč k prožití a plnému pochopení tantrických cvičení, karmické astrologie, pěti elementů, spirituálních ceremonií, hlubokých rituálů a nádherné božské hry Líla, kterou najdete uvnitř knihy i s magickou kostkou. Objednat>

„Ego se prostě přizpůsobí všemu. Je mu jedno, jestli jste egoista starosta, egoista obchodník, egoista mág, egoista loupežník nebo egoista hledač osvícení. Slyším Marpův hlas, proto jedinou cestou, jak dosáhnout nirvány je Nehledat! Neutíkat! Nepostupovat! Veškerý vesmír máš v sobě, produkt máje – samsáru – stejně jako nirvánu, a proto je zde také Brána bez brány, za níž mysl za myslí dosáhne stavu nirvány.“ Tantrické transformace>

Talent Srdce, 2016

Mystický hit duchovních hledačů boha, smyslu, skutečné cesty. Nauka Vázy Poznání se v naší dimenzi takto celistvá objevuje po dlouhých tisíciletích poprvé. Skvělá zpráva pro nás je, že je nejen pochopitelná a srozumitelná, ale také okamžitě prakticky uchopitelná. Po každém úvodu zde následuje praktická rada, úkol, rituál, meditace, která vám zprostředkuje vlastní zkušenost. Objednat>

„Nést životem čistou srdeční čakru je jak jít temným lesem a svítit si do chůze svíčkou. Musíme opatrně, pomalu našlapovat a hlídat, aby svíčka nezhasla. Občas vás u toho popálí kapající vosk, občas musíte zastavit, aby plápolající plamínek nezhasl. Zpomaluje to a obzvláště za větrné noci je to otrava, ale stojí to za to, protože jakmile plamen svíce zhasne, ztratíte cestu, neuvidíte na krok a budete se prodírat křovím bez smyslu a naděje dorazit tam, kam jdete. Aby vám plamen, který zhasl, zase svítil, je smyslem této knihy.” Talent srdce>

Metafyzické mříže, 2016

Neobeatnický román, který vznikl v těžkých podmínkách filipínské basy, zachycuje koktejl životních příběhů, národností, beznaděje, naděje a humoru. V každém okamžiku života lze i z toho nejhoršího vyextrahovat to nejlepší, když kašlete na to, kde jste a soustředíte se na to, kdo jste. Obsahuje spoustu inspirací, jak začlenit duchovní techniky do života a vydláždit si tak svou autentickou cestu. Objednat>

„Vzpomněl jsem si, jak k nám do basy na Vánoce zavítala „exkurse“ ze střední školy, což jsou tady v Lemurii děcka od jedenácti do devatenácti, které pak přes metafyzickou mříž s učiteli „interviewali“ vybrané vězně. Když se mě kluci ptali, co je pro muže – chlapa nejdůležitější, říkám jim: „Kluci, hlavně nezlenivět! Čím je chlap starší, tím je pohodlnější. Rok za rokem objevuje, studuje míň a míň nových věcí, až jednoho dne se začne vyhýbat výzvám a ztratí odvahu riskovat to, co má, za větší budoucnost, za větší cíl. Tohoto zlenivělého předčasného zestárnutí jsem se bál ze všeho nejvíc. A podívejte, jak jsem nad svým strachem zvítězil! Je mi pětačtyřicet a píšu knížky v base. No řekněte, není to úžasné?“ Paní učitelka zaujaté posluchače rychle žďuchala jinam…“

Everest Ego (Spiritual Trekking kurz), 2014

Unikátní kurz nejefektivnějších technik osobního rozvoje a filosofie Guru Járy k samostudiu.

„Když jedeme na kole do kopce, počítáme s tím, že to půjde tíž než po rovině. Stejně je to v horách. Čím strmější stoupání, tím větší námaha. Z toho lze odvodit, že kdykoliv se v životě potýkáme se zvýšenou námahou, zvýšeným počtem divných pocitů, tlaků či nepříjemných nálad, znamená to, že Spiritual Treking našeho života stoupá vzhůru.“ Kurz Spiritual Trekking >

Mandaly duše (Astrofocus kurz), 2012

Mystika renesančního myslitele, umělce a astrologa zaměřená na produchovnění a tvořivost. Astrofocus kurz je jak pro astrology, tak pro milovníky umění nebo jen tvůrčí typy. Propojuje duchovní růst, světové umění a originalitu života.

„Astrofocus jsou dveře do tajemství osudu. To, co z horoskopu dokáže vyčíst jen zkušený astrolog, to, co v nitru člověka vyčte jen mystik, to co v jeho pohybech, chování, řeči vidí jen profesionální kouč, uvidí v Astrofocusu každý člověk během prvních pohledů. Astrofocus je obraz, ve kterém je otisknuta bytostná podstata člověka a jeho života tak, aby se v divákových pocitech a obrazotvornosti vyjevovalo aktuální směřování jeho života, a aby v něm probíhaly psychologicko-duchovní prožitky povzbudivých inspirací pro události nastávající a očistné katarze nánosu událostí minulých.“ Astrofocus kurz>

Casanova Sútra, 2011

Dech beroucí první iniciační tantrický román k pochopení mysteria lásky a životní cesty. Sex, tantra, láska, humor a putování praktického tantrika, který tantru i její vyšší souvislosti skutečně žije. Objednat>

„Duchovní růst, naplnění vašeho života, vám nepřinesou návody a moudrosti jiných. Růst vedoucí k naplnění smyslu života ti může přinést jen to, že vždy uděláš to, co chceš udělat, protože právě to vyvěrá z tvých kořenů, protože právě to tě nekonečným časem a prostorem chaosu přivedlo až sem, na toto místo.“

Mayan Calendar (jen v angličtině), 2010

Umělecká studie odhalující mystické poselství Astrofocusu Májský kalendář. Guru Jára popisuje a vysvětluje jednotlivé elementy horoskopu a Astrofocusu klienta. 

„Lidstvo je zajímavá entita, která proudí generaci za generací časem do neznámého oceánu budoucnosti. Mnozí v tomto oceánu vidí dokonalý svět a společnost, která skrze svět bez násilí, hladu a nemocí má projevit vyšší nadosobní lásku, kterou přisuzují esoteričtí astrologové Neptunovi, jehož princip je v tomto Astrofocusu (Mayan Calendar) velmi silně zastoupen. Tato Neptunská, až všeobepínající láska má být univerzitou srdce pro jednotlivce, kteří udělali maturitu z lásky tradiční, jež je v horoskopu zastoupena Venuší. Neptun v horoskopu kromě schopnosti vyšší, duchovní lásky prozrazuje také fotografický talent klienta, jeho schopnost komunikace s duchy, sílu materializovat nehmotné vize a nápady, a zároveň ukazuje na míru duchovní hodnoty klientova nitra.“

Spiritual Climbing (Himalaya Blue Version), 2010

Rozpracovaná a zkrášlená verze Spiritual trekking kurzu, obohacená o tantrické učení.

Tantrická energie, jež se v jógách nazývá kundalini, je semínkem všeho, co se v našem životě děje.
Tantrik vnímá jako nekonečnou energii cokoliv, ovšem voda má výsadní postavení. Ne nadarmo se užívá ve většině náboženství, ať už ke křtu-znovuzrození či k posvátné koupeli-smytí hříchů, karmy, což v podstatě znamená nový, lepší život budoucí.„

Spiritual Trekking, 2009

Nezbytný průvodce pro všechny duchovně laděné poutníky svým růstem, světem, životem.

„Tak, jako se nelze trvale nasytit obrovskou večeří, trvale uspokojit dlouhým sexem, tak se nedá najít trvalé štěstí životem zdolávače Everestů. Naštěstí existují i jiné přístupy k životu a horám. V tibetském buddhismu se tento jiný přístup nazývá Kora. Horu v něm nezdoláváte, cíl nepokořujete. Na konec světa do pohádkové krajiny se dostáváte obcházením hory, obcházením, během něhož překonáváte stejně jako při zdolávání vrcholu fyzické nepohodlí, překážky a psychické tlaky, ale navíc se během obcházení Kora dostáváte do svého nitra. Pokud lovec žen zdolává na každé diskotéce novou milenku, naplňuje Hillaryho. „Tak jsme toho bastarda sejmuli“. Pokud si nakonec vybere tu pravou a pracuje na jejich vztahu, naplňuje pouť Kora.„

Dejavú vúdú, 2007

Tříkilový sběratelský skvost k porozumění principům klíčových duchovních nauk lidstva.

Je těžké věřit v duchy? Potkala jsem sádhua s krásným příběhem o pávech. Příběh byl postaven na víře, že se tito nádherní ptáci nerozmnožují. Chtějí-li děti, musí páv tančit extatický Šivův tanec, až se mu z očí vyroní slzy, které pávice sbírá zobákem a následně díky těmto perlám slz tance otěhotní. Je pro vás těžší uvěřit podstatě pavího příběhu, anebo strašícím duchům? Duchové jsou věčné existence, občas se vtělují do těl. Jejich svět je starší, než náš hmotný. Nejvyšší duchové jsou dokonalí. Patří mezi ně mýtičtí mudrci, jogíni, andělé, serafíni a nejvyšší archandělé. Možná také růže…“ Objednat>

Osvobození duše, 2006

Kniha hlubokých myšlenek povznášejících duši doplněná 48 magickými Astrofocusy.

Sny jsou spolu s fantazií posledním královstvím, kde nám zůstala dávná svoboda duše. Tato čarovná svoboda bývala i v Beta Bardu normálního života, ale lidé ji vyměnili za jistoty a postupně ztratili pohádkové síly duše v rituálech všedních povinností.  A právě ty nejkrásnější mystické sny jsou o překonávání gravitace, sny ve kterých se učíme vzlétnout, a sny, které směřují k opuštění spícího těla. Tyto sny překonávají strach a přilepenost k hmotě a paměti, které vnutilo duši ego.“ Objednat>

Laskání hvězd, 2004

Texty plné moudrosti z dávných kultur, inspirujících příběhů z astrologie a feng shui.

„Putování je meditace v pohybu, je modlitbou života po a nebo při překonávání gravitace vazeb minulosti. Putování je přesun do přítomnosti tady a teď, není to ještě let v duchovních výšinách, ale není to svázaný život na řetězech minulosti. Putování je radostnou levitací právě osvobozené společenskou karmou ztýrané duše… putování je dočasné… buď vás znovu návnadou chytí, a nebo včas vyletíte výše.“ Objednat>

Ideální pocit, 2003

Vzácné tipy na uvnitřňující poustevnické putování po silových místech naší planety.

Opravdová duchovní cesta je každý lidský nádech, opilcův, boháčův, modelky i hospodyně…
Jeskyně, kláštery, bezdomoví poutníkům jen pomáhá vytáhnout hlavu z písku, kam ji zabořila část rozumu a ego, aby mohlo tvrdit, že duchovní cestu nevidí, což se rovná důkazu, že neexistuje.“ Objednat>

Medicinman Nirvány, 2002

Fenomenální průvodce meditacemi, originálním feng shui a praktickou astrologií. 

Opravdové putování jsou dva jediné kroky, a to z hlavy do srdce a ze srdce k Bohu. Ale abychom těchto dvou kroků byli schopni, musíme najít toho, kdo by je vykonal. A tak nezbývá, než ujít dlouhou cestu. Čím těžší, tím lepší, protože jen řešení těžkostí každý den nových a nových dokáže probouzet dnešní spící lidi.“

Stigmata Karmy, 2002

Poetické filozofické příběhy o karmě osvětlující karmické úrovně Poetree tarotu.

Zákon karmy se dá zjednodušit do tří bodů:
1. Co sis přála a čeho ses obávala, to se stane.
2. Většinou si přejeme a bojíme se toho, co si přeje většina lidí kolem nás ( ve městě, zemi, rodině).
3. Pokud si něco skutečně přejeme my sami za sebe (obáváme se), většinou je to ovlivněno našimi každodenními automatickými návyky (tím, bez čeho jsme nesví).
Z těchto tří bodů vyplývá, že se nám většina věcí splní v okamžiku, kdy:
1. Je pozdě a my stojíme už o něco jiného  a žijeme v minulosti.
2. Zjistíme, že to nebylo naše přání a my žijeme v cizím.
3. Jsme se starého návyku vzdali a žijeme v okovech.
Nastane-li naplnění jednoho ze tří bodů, prožijeme stigmata karmy, to jest krvácející pocit, že žijeme ve špatné době, na špatném místě, s nesprávnými lidmi nebo se špatnými možnostmi.

Astrální Arkána, 2002

Původní unikátní uvedení do tarotového umění a další překvapující texty Guru Járy.

„Správné putování musí souznít s vaším osudem, nitrem a smyslem života. Jen tak lze rozkrýt vesmírné energie. Poutník umí číst v symbolech, tvářích, ve svých pocitech, v aurách, lidském úsměvu, energii, očích… To vše se každý může naučit.“

Nesnesitelná lehkost umírání, 2001

Doteky osudových okamžiků života a úvahy o smyslu bytí pro zralé duše.

„Stav vaší mysli v okamžiku smrti vás pak doprovází po celou cestu barda a do určité míry může rozhodnout o vašem dalším vtělení.“

Guru Anahdán – Pod oblouky hvězd, 2001

Autentická duchovní poselství Guru Járy zachycená během letních klášterních škol a poutí.

„Hranice univerza nejsou, jsou jen hrance vaší mysli. Co dokáže přijmout vaše mysl, to je rozhodující.“

Talent srdce, 2001

Původní verze základu nauky Guru Járy s praktickými radami pro zkvalitnění života.

Vědomí, že cesta, kterou jdu, je ta stejná, jako cesta moudrých zasvěcenců a šťastných bytostí minulosti, mi dává odvahu a sílu jít k vám. Cesta je vznešená a překrásná, vede do nebe. Kdo den po dni o kousek postoupí, přiblíží se skutečnosti pyramid

Zlatá Bula poutníkova, 2000

Alegorické obrazy s náznaky, jak najít a nasytit svou duši téměř zapomenutým věděním.

„K hmotnému tělu je duše poutána jediným principem – láskou.“

Poutník k nesmrtelnosti, 1999

Nejryzejší střípky mouder a mystiky Guru Járy z deníků z jeho poutí z devadesátých let.

„Karmu si tvoříme sami. Svým chováním k sobě a druhým. Vždy, když máte pocit shonu, zastavte se a zeptejte se: Bude to důležité i za sto let?“