LOADING

Type to search

Mezinárodní spolupráce

Lidská práva

Mezinárodní spolupráce

Cesta Guru Jary Prosinec 28, 2017
Share

Náboženská společnost Cesta Guru Járy sdružuje občanské aktivisty za lidská práva z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí – např. univerzitních učitelů, novinářů, psychologů, architektů, překladatelů atd.

Cesta Guru Járy je jednou z nevládních společností, kterou Ministerstvo zahraničních věcí USA oslovuje kvůli podkladům pro každoročně vydávanou zprávu International Religious Freedom (US IRF Report) mapující stav náboženské svobody ve světě. (Více o „US IRF zprávě“ zde) V US IRF za rok 2016 vyšlo o CGJ: „Nikdy jsem se nesetkala s takovým případem náboženské diskriminace.“

Delegace aktivistů za lidská práva z řad členů Cesty Guru Járy již od roku 2015 na konferencích Organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě referují o potřebě ochrany náboženských minorit v ČR. Na persekuci, kterou trpí věřící a duchovní představitelé Cesty Guru Járy, poukazovaly také nevládní organizace ze zahraničí. Níže uvádíme několik výroků, které zde zazněly:

Dánská organizace Soteria International nabádala 1. října 2015 na konferenci OBSE Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) k „…prošetření možného porušení lidských práv v kauze Jaroslava Dobeše (aka Guru Járy) a Barbory Pláškové, zejména pochází-li z  kolaborace policie, žalobce, antikultovního hnutí a médií“. Soteria také doporučovala „nepoužívat v souvislosti s novými náboženskými hnutími diskriminační označení sekta“.

  1. září 2016 ředitel belgické mezinárodní organizace Human Rights Without Frontiers (HRWF) referoval na OBSE HDIM a doporučil:
  • respektovat presumpci neviny Jaroslava Dobeše a Barbory Pláškové vzhledem k tomu, že rozsudek soudu první instance z října 2014 byl zcela anulován Vrchním odvolacím soudem v Olomouci v květnu 2015,
  • zajistit Jaroslavu Dobešovi a Barboře Pláškové nové pasy, i když s limitovanou možností přesunu mezi Českem a Filipínami, aby se ukončil jejich status osob „bez dokumentů“ a tím pádem ukončila i jejich detence na Filipínách.

Na konferenci OBSE HDIM ve Varšavě v září 2017 bylo v souvislosti s případem CGJ předneseno několik příspěvků o náboženské nesvobodě v ČR. CGJ také pořádala doprovodnou událost „Persekuce náboženských minorit z důvodu spolupráce státních úřadů (tj. policie, soudu, ministerstev) s antikultovním hnutím v ČR”, kde bylo osvětleno schéma zjištěné a publikované Drážďanskou univerzitou v roce 2012, podle něhož jsou náboženské menšiny v různých zemích světa likvidovány.

Prezentací na zasedání OBSE dne 15. září 2017 nazvanou „Diskriminace v České republice: 7 let pronásledování a zločiny z nenávisti na České náboženské menšině Cesta Guru Járy“ (odpověď české delegace zde) nabádala delegace CGJ k dodržování závazků plynoucích z podepsaných mezinárodních úmluv (Rozhodnutí Ministerské rady z r. 2009, Basilejská deklarace o trestných činech z nenávisti vůči náboženským menšinám z r. 2014, Rozhodnutí Benátské komise o podpoře náboženského pluralismu z r. 2014).

Kromě zmíněných zahraničních organizací – Soteria International z Dánska a Human Rights Without Frontiers (HRWF) z Belgie – je CGJ v kontaktu také s CAP Liberté de Conscience z Francie, na jejíchž doprovodných událostech při UPR OSN v Ženevě několikrát vystupovala, a s FOREF (Forum for religious freedom Europe) z Rakouska, se kterou zpracovávala výzkumnou studii o antikultovním hnutí v ČR.