LOADING

Type to search

GJ o tantře 1 – Astrální arkána

Doporučujeme Tantrická CGJ

GJ o tantře 1 – Astrální arkána

Cesta Guru Jary Prosinec 29, 2017
Share

Zde následuje úryvek z právě vydané knihy Guru Járy Astrální Arkána uvedený v iniciaci do karty Velekněžka (www.astralniarkana.cz).

„Tantra znamená vlákno, tato jemná vlákna se spojují v silné provazce energie zvláště tehdy, je-li mysl soustředěná na přítomný okamžik, což se nejsnáze člověku stává při milostném aktu, kdy se cítíme unášeni proudem síly, která je tak mocná jako naše touha. Přírodní touha má svůj zdroj v nekonečné tvořivosti Matky Vesmíru, z jejíhož lůna vzešly všechny světy a bytosti.

To, co vzešlo z lůna Matky Vesmíru jako nitky jemných sil světla, jež spojují všechno se vším, se v tantře jmenují mája–Šakti. Její nejnižší, nejhmotnější forma je kundaliní – Šakti spící v rozkroku těla (v Múladháře). V této fázi je nejhmotnější, zatímco ve své nejjemnější fázi, v okamžiku, kdy probuzená kundaliní–Šakti dosahuje vrcholku hlavy (Sahasráry), individualita zažívá návrat do lůna Matky Vesmíru.

Tvorba světů Matku Vesmíru nemohla unavit, neboť tvořila mimo hmotné lpění ega a byla tak zcela nezasažena živlovými podstatami Země, Vody, Ohně, Vzduchu (též Dřevo) a Éteru (Akáša, Kov), jimž se říká mahábhúty. Nejhmotnější, nejnižší z těchto mahábhút Země odpovídá realitě (mája–Šakti) hmotného světa, pevným látkám, 1. čakře.

Pro člověka platí, že pokud neovládne tyto mahábhúty – živlové podstaty Země, Vody, Ohně, Vzduchu, Éteru, z nichž je složeno také jeho tělo, zůstane mu po milování už jen úbytek blaženosti a energie. Naopak každým tantrickým spojením s kontrolou pěti živlů se milování mění v proces sebeiniciace, protože takovou tantrou se kundaliní z 1. čakry transmutuje v interakci s vědomím a mikrokosmem partnera/partnerky a blaženost z tělesného se pak mění ve věčnou energii návratu ke Světlu Stvoření.

Pakliže se duchovní poutník navrací zpět do duchovního světa k Bohu, ke Světlu Stvoření, k Absolutnu, k nirváně, k Tao nebo k Velké Matce, zažije plnou interakci se Světlem Stvoření, uvědomění si, že vše ve vesmíru je propojeno toutéž Podstatou. Ať už to prožije jako extázi svaté Terezy („svatba s Bohem“), nebo jako přeměnu nevědomí (střední vědomí ega, ahamkára) ve vědomí (vyššího vědomí buddhi), jako prožití božství v sobě a nebo tantrickou transmutaci lásky a milování ve věčný a všeobepínající princip.

Každým výdechem, každým vyvrcholením v netantrickém aktu, každým dnem, kdy jsme živi, odejde část životní síly, tento pohon našeho žití pramení v naší kundaliní. Z tantrického pohledu se z velkého spojení dvou sil jinu a jangu, Prakriti s Purušou, jab-jum, Šivy a na něm sedící Šakti rodí mája (mája–Šakti), která skrze tři guny (pilíře Stromu života) a pět elementů kondenzuje v kundaliní. Odtud se kumuluje samsára, náš hmotný svět jevů, věcí a forem, jež se navzdory rčení: „Prázdnota je forma a forma je prázdnota, nebytelnost je útvar a útvar je nebytelnost“ rodí v realitu, kterou vnímáme jako jedinou skutečnost.

Toto století je dobou „Kalijugy“, což je podle hinduismu jeden ze čtyř věků lidstva, známý též jako Temný věk, ve kterém se lidé nejvíce vzdálí od boha. Úpadek lidstva do iluze hmoty je tedy tak velký, že tradiční duchovní cesty na lidi přestaly účinkovat. Jediné, co stále ještě funguje, je už jen vámáčára – tantra levé ruky, jejíž součástí je spojení fyzických těl. Je zde velký rozdíl mezi sexem a vámáčára tantrou, protože energie vzrušení je pod kontrolou a je určena k transformaci v duchovní energii směřující směrem k Velké Matce, nikoliv do hmotného světa.

Energie lingamu i poštěváčku otvorem jóni i uvnitř ve středu, stejně jako přihrádka a anus, probouzí kundaliní–Šakti směrem do sušumny – středového pilíře, ale jen v případě, že tok energie nesměřuje ven do hmotného světa a pomíjivého prožitku, nýbrž k interakci vlastního vyššího vědomí s vědomím partnera/partnerky, jen tak ucítíme objetí s Velkou Matkou skrze splynutí dvou mikrokosmů, jen tak energie sexu začne v naší mysli měnit stav vyhnanců z ráje k návratu do ráje, v němž náš svět je znovu krásný a zajímavý. Jistě jste podobný proces zažili, když jste se v mládí zamilovali až po uši, vaše láska byla opětovaná a vše, ulice, park, domy, všední povinnosti se totálně tímto vyšším stavem vědomí proměnily v ráj, bohužel dočasný, jen do chvíle, do níž kouzlo lásky fungovalo, pokud stejného stavu dosáhnete vámáčára tantrou, bude zde navždy, tak jak osvícení, probuzení, mókša, nirvána…

Sexuální touha se může stát duchovní cestou, pakliže tento spontánní pramen sil je vědomě ovládaný proudem lásky nebo duchovní koncentrací, aby kundaliní a vibrace energie směřovaly do nitra a nikoliv fyzicky ven do hmotného světa. Klasické pánevní vyvrcholení je zradou lidské touhy vůči lásce a věčnosti Světla Stvoření, protože vášnivá lidská touha milostné lásky sjednocuje s druhým a Matkou Vesmíru jen do okamžiku vyvrcholeného uspokojení. Pak energie mizí a někdy ještě za vlhkého tepla těl se vzájemné sdílení rychle mění v chlad opuštěné prázdnoty. Vámáčára tantra nás učí jak toto změnit, jak transformovat egoistické a živočišné pudové Mantry Myšlenek nižších čaker do schopnosti umožnit prožívání sexuality skrze vyšší patra bytí, skrze vyšší světy cesty Velekněžky.“

Next Article