LOADING

Type to search

O nás

Stanovy CGJ

Cesta Guru Jary Prosinec 26, 2017
Share

Zásada I.

“Materiální svět je podřízen energii. Energie je podřízena lidské mysli. Lidská mysl je podřízena lidské vůli, víře, emocím a duši. Toto když pochopíš a osvojíš si tento princip pro svůj každodenní život, můžeš dokázat cokoliv.”

Guru Jára

Klíčové principy uctívání a respektu:

 • Bůh, Stvořitel, Univerzální životní energie
 • Proroci, jako Nositelé Světla Boha
 • Božská energie ve všem stvořeném
 • Lidský život jako manifestace božského stvoření
 • Schopnost lidské bytosti transformovat a kultivovat životní energii skrze myšlenky, emoce a činy
 • Lidský život jako účel božského poslání matky Země
 • Hodnoty soucitu, lidskosti, moudrosti, klidu mysli a čistoty činů

Praxe našeho náboženství vede k:

 • Očištění spojení s božským vedením a Bohem.
 • Nalezení smyslu života skrze jedinečné životní poslání.
 • Kultivaci a transformaci našich přirozených schopností a potenciálu.
 • Ve vztahu k transformaci intimního spojení skrze tantru ve vyšší spojení modlitby.
 • Dosahování vyšších spirituálních pokročilých stavů, jako je bhava, samádhi a dokonce osvícení (nirvána), které přináší hluboké a absolutní pochopení.

Cesta Guru Járy je pro maximalizaci svobody, aby lidské bytosti mohly žít svůj život podle svých představ a nebyly normou společnosti zatlačeny k stereotypnímu davovému chování. Život je tok energie a my bychom ho měli studovat, kultivovat a porozumět mu, abychom se stali nejlepšími lidskými bytostmi, jakými můžeme být, abychom našli a naplnili naše životní poslání.

Zásada II.

“Jde o to být v pravý čas, na pravém místě, připraven.”

Guru Jára

Abychom porozuměli světu energií, praktikujeme techniky jako např.:

 • Astrologie (Astrofocus, Astromóda) – pro správné načasování
 • Feng Shui (Artantra) – pro správné místo a potkávání správných lidí
 • Tantra jóga (Aurarelax) – pro připravenost mysli a srdce

(Více o jednotlivých naukách zde)

Kultivace vnitřního světa a prvotní energie nám může přinést, co si přejeme, avšak naše mysl musí být trénovaná. Proto používáme různé techniky – meditace, koncentrace, relaxace, dechová cvičení ke kultivaci myšlení a energie. Když ji zanedbáváme nebo jí plýtváme skrze destruktivní životní styl, negativní myšlení, škodlivé jednání nebo nezdravé intimní vztahy, oslabujeme naši energii. Slabá energie přináší neštěstí, deprese, rezignaci, lenost nebo selhání. Většina lidí na tomto světě chce opak toho.

Věříme, že bychom si měli být vždy vědomi našeho života jako součásti božského zdroje a že by s ním mělo být tímto způsobem zacházeno skrze náš životní styl, vztahy, jednání a našimi myšlenkami a emocemi. Neustálá kultivace potenciálu, který jsme dostali v okamžik našeho narození, nás posouvá vpřed na naší životní cestě k našemu smyslu života a naplnění našeho poslání zde. Věříme, že realizace a manifestace našeho božského záměru v tomto světě je jediný smysluplný způsob, jak žít naše životy.

Zásada III.

“Srdce, očištěné meditací nebo modlitbou, je schopné vést lidskou mysl, energii a v důsledku také „hmotu“ nebo materiální svět, k transformaci tohoto Vesmíru miliónů bytostí k probuzení z iluze materiálního světa. A toto je smyslem našich životů.”

Guru Jára

Naše cvičení a rituály pocházejí především ze starověkého Egypta. Meditace, tantrické léčení a relaxace jsou inspirovány jinými náboženstvími, jako tibetský buddhismus, hinduismus, kašmírský šivaismus a zen buddhismus. Kromě vlastních technik (Astrofocus, Spiritual trekking, energetické léčení a vizualizace – více v sekci Nauka CGJ) vycházíme také z křesťanské tradice modliteb a poustevnictví. Velmi důležitý je pro nás motiv putování k sobě i na posvátná místa. Studujeme také texty mudrců a starověkých Mistrů a samozřejmě spisy našeho Gurua, přes kterého se máme možnost setkávat s jemnohmotnou energií v sobě a v Bohu.

Cesta Guru Járy ve svých řadách vítá i členy jiných náboženských proudů a hnutí. Hlásí se k univerzální původní pravdě, která je obsažena v mnoha světových náboženstvích.

Previous Article
Next Article